Razvoj STEM programa u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Delnice

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku o financiranju projekata u okviru poziva „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području“.

Spomenuti poziv financiran je iz programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ u okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014.-2021., s ciljem poboljšanja STEM vještina kroz jačanje kapaciteta institucija osnovnoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj u STEM podučavanju, kao i uspostavom vlastitih prostora u okviru škola u kojima će se provoditi specijalizirane aktivnosti za učenike na lokalnoj ili regionalnoj razini.

Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Delnice odazvala se na navedeni poziv te je 12. listopada 2022. potpisala ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu projekta pod nazivom „STEM Tech“. Ukupna vrijednost projekta određena je na 534.859,94 EUR.

Projektni prijedlog „STEM Tech“ usmjeren je na komponentu A – Razvoj STEM vještina kroz opremanje školskih učionica STEM opremom u Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića Delnice.

Projekt za cilj ima provedbu 5 različitih programa za poboljšanje vještina učenika u STEM području, aktivnom građanstvu i poduzetništvu, edukaciju 15 odgojno-obrazovnog djelatnika, opremanje škole STEM opremom i uspostavu bilateralne suradnje s norveškim partnerom University of Stavanger kroz 18 mjeseci trajanja projekta.

U projektu će sudjelovati 150 učenika Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Delnice.